Zagotavljanje celovite storitve v končni zgradbi in prilagajanje Stenski nosilni fasado.